Serra d’Or, núm. 553, 2006

Por G.B.

  Encara que sigui amb un retard excessiu, no volem deixar de donar notícia de la inclusió d’una biografia clàssica de Ramon d’Abadal, la seva biografia de l’abat-bisbe Oliba, en una col·lecció dedicada a recuperar obres d’aquesta mena. La reedició ha estat feta en català, sense cap modificació, com és lògic (es tracta del mateix criteri que es va seguir a Montserrat en reeditar el 1972 un precedent important d’Abadal, la biografia L’abat Oliva, fundador de Montserrat, del pare Anselm M. Albareda), però hi ha estat afegida una extensa introducció en castellà de Francesc Vilanova Vila-Abadal, que analitza detalladament i amb una gran competència —no endebades havia dedicat la tesi doctoral a Abadal— «El lugar historiográfico de Ramon d’Abadal i de Vinyals en el siglo XX catalán». Basada en una important documentació i acompanyada de nombroses notes, aquesta introducció ressegueix la biografia d’Abadal i estudia la seva formació científica i la seva aportació a la història medieval de Catalunya, especialment després de la guerra civil, que representà, per a ell com per a tants d’altres, un gran trauma. Aquesta introducció, de gairebé dues-centes pàgines, es clou amb una àmplia bibliografia de Ramon d’Abadal. Al final del volum, ben imprès i ben relligat, no hi manquen els indispensables índexs onomàstic i toponímic.

Obras relacionadas