Analecta Sacra Tarraconensia, núm. 78-79, 2005

Por Jesús Oliver-Bonjoch.

   No es tracta només d’una edició més d’aquest clàssic de l’historiografia catalana; la primera meitat d’aquest volum és un estudi extens sobre el seu autor, Ramon d’Abadal i de Vinyals. El responsable d’aquesta edició, Francesc Vilanova, ens presenta l’insigne medievalista i ens descriu la seva formació com a historiador, la seva especialització i la seva trajectòria. Fent ús d’una selecció acurada de fragments de cartes de Ramon d’Abadal a alguns amics i col•legues, de notes personals, d’articles i d’altres escrits, Vilanova ens explica la metodologia que l‘historiador va anar perfeccionant pel seu compte i les vicissituds de les seves recerques, així com el diàleg i les polèmiques amb altres historiadors, i ho relaciona amb el context cultural, social i polític en el qual aquell va viure i va actuar. És, doncs, també una aproximació molt interessant a tota una època, en la qual, tot i les difícils circumstàncies polítiques, la producció historiogràfica catalana assolí l’alt nivell i el reconeixement internacional de la mà d’investigadors com Ramon d’Abadal.

   L’estudi sobre Ramon d’Abadal aporta la seva bibliografia completa; a més, el llibre té un índex onomàstic i un de toponímic molt útils, a més deis plànols i dels arbres genealògics que corresponen a l’obra sobre l’abat Oliba.

Obras relacionadas